Akciğer Apsesi Belirtileri ve Tedavisi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Akciğer Apsesi Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer apsesi, akciğerde irinle dolu bir boşluk oluşmasıdır. Akciğer parankim içinde bulunan harabiyet ve hava sıvı seviyesiyle karakterize olmuş süpüratif bir enfeksiyondur. Bu sorun ağız ve boğazda olan mikropların nefes yoluyla alınması ve akciğerlerde enfeksiyon oluşturmasıyla meydana gelir. Bu enfeksiyonların kaynağı genellikle bir hastalıktır. Ağız yoluyla enfeksiyona sebep olan aşırı alkol tüketimi, çok fazla oranda müsekkin kullanma, genel anestezi ve merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle kişinin bilincini kaybettiği sırada nefesle birlikte alınır. Sigara içen 55 yaş üzerindeki erkeklerde akciğer kanseri bronş tüpünü tıkama yoluyla akciğer apsesi gelişimine neden olabilir. Nadiren de olsa tüberküloz mantar ya da parazit türünde organizmaların sebep olduğu enfeksiyonlarda akciğer apsesi gelişimine neden olabilir. Akciğerlerde genellikle tek apse meydana gelse de bazı durumlarda birden fazla apse gelişebilir.


Akciğer apsesi neden olur?


Apse oluşumunun nedenleri genel olarak enfeksiyona sebep olan bakteriler ve apse oluşumunu hazırlayan etkenler olarak iki grupta toplanır. Akciğerlerde enfeksiyon oluşturacak bakteriler ise;
  • İrin yapan bakteriler (Streptokoklar, pnömokoklar gibi)
  • Kangren yapan bakteriler (Bacillus feotidus, bacillus fragilis gibi)
  • Sarmal biçimde bakteriler (Spiroketler, spirochaeta buccalis gibi)
Akciğerlerde apse oluşumuna sebep olan bakterilerin içinde en etkili olanın sarmal biçimde bakteriler olduğu belirlenmiştir. Akciğerlerdeki ilk lezyonları bu organizmalar yapar. Bu aşamadan sonra irin yapıcı bakteriler yardımıyla irinleşme başlar. Bakteriler doku parçalarıyla üreyerek, apse kangrenli hale gelir. Apse oluşumunu hazırlayan etkenlerin başında vücut direncinin azalmasına sebep olan hastalıklar gelir. Bu hastalıklar arasında kronik zehirlenmeler, şeker hastalığı, vitamin eksikliğine bağlı hastalıklar, kronik bronş hastalıkları sayılabilir.


Akciğer apsesinin gelişimi nasıl olur?


Rahatsızlık genel olarak üç gelişim evresi geçirir. Bu evrelerin farklı belirtileri olur. Bu evreler;
  • Apse oluşumuyla bölgenin akciğer dokusunun yoğunlaşması ve hava kaybetmesi
  • Akciğer dokusunun irinleşerek yumuşaması
  • İrinli dokunun bronşlardan dışarıya atılması

Akciğer apsesi belirtileri nedir?


Hastalarda devamlı olarak yüksek ateş, titreme, halsizlik, öksürük ve plevraya yakın yerlerde oluşan apselerde yan ağrısı görülebilir. Hastanın sağlık durumunda hızlı bir bozulma gözlenir. Apsenin bronşlara açılması halinde kötü kokulu, irinli ve kanlı balgam görülebilir. Hastada hızlı bir kilo kaybı, ilerleyen dönemde çomak parmak gelişmesi izlenebilir. Hastanın fiziki muayenesinde taşikardi, yüksek ateş, siyanoz, dispna, apse oluşumunun olduğu yerde solunum sesinde azalma, üfürüm izlenebilir.


Akciğer apsesi teşhisi nasıl konur?

Akciğer apsesi gelişimi çok kısa sürede ilerleme gösterir. Başlangıç aşamasında görülen iştah kaybı, yüksek ateş ve titreme sonucunda belirgin bir şekilde kilo kaybı gözlenir. Hastada kötü kokulu balgam ve klasik belirtiler görülmesi halinde apse oluşumu düşünülmelidir. Bu hastalara göğüs röntgeni çekilmelidir. Gerektiği takdirde kompüterize tomografi çekilmelidir. Balgam inceleme, kan kültürü, aerop kültürü gibi incelemeler yapılır. Bu bilgiler uygulanacak tedavinin etkinliğini sağlayacaktır. Bu rahatsızlık akciğer kanseri ile karıştırıldığından, ayırıcı tanı yapılması önem taşır.


Akciğer apsesi tedavisi nasıl yapılır?

Son derece önemli bir rahatsızlık olan akciğer apsesinin hastane ortamında tedavi edilmesi ve hastanın izlenmesi gerekir. Rahatsızlığın tedavisinde antibiyotikli penisilin ilaç kullanılması gerekir. Apseye sebep olan bakteri türüne uygun antibiyotikler kullanılmalıdır. Bunun yanında apseyi boşaltılması için postüral drenaj uygulaması yapılabilir. Hastada olan apsenin ilaç tedavisine ve postüral drenaja cevap vermemesi halinde, bronoskopi yapılması gerekli olabilir. Apsenin bir süredir devam etmesi, kalın bir duvar oluşturması ya da akciğer dışına yayılması durumunda ameliyat gündeme gelebilir. Bu gelişmeler sırasında hastanın sürekli göğüs röntgenleri çekilerek takip edilmesi gerekir.

Akciğer Apsesi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Akciğer Veremi

Akciğer Veremi

Pa Akciğer Grafisi

Pa Akciğer Grafisi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Akciğerde Nodül Belirtileri ve Tedavisi

Akciğerde Nodül Belirtileri ve Tedavisi

İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel Akciğer Hastalığı

Akciğer Ca Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Ca Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Metastazı Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Metastazı Belirtileri ve Tedavisi

Sol Akciğerde Kitle Belirtileri ve Tedavisi

Sol Akciğerde Kitle Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm

Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm

Güncel

Akciğer Kapasitesi Nedir ve Kaç Olmalıdır?

Akciğer Kapasitesi Nedir ve Kaç Olmalıdır?